сряда, 24 февруари 2016 г.

Сключва ли се договор при вземане на бърз кредит по интернет?

кредит
Лесното отпускане на бързи кредити, особено при онлайн кредитирането накара някои хора да смятат, че липсата на хартиен договор ги освобождава от всякакво обвързване с техния кредитор. Бързата и опростена процедура по отпускането на потребителски кредит от небанкова институция, който познаваме като ‘’бърз кредит’’ съвсем не ви лишава от отговорност и санкции при неспазване на договорните отношения.

От къде идва погрешното схващане, че при онлайн кредитирането липсват договорни отношения?


Процедурата по отпускане на бърз кредит по интернет е описана в сайта krediti.info и включва следните стъпки:

· Подаване на заявление за кредит чрез формата, предоставена на сайта на кредитора;

· Обработка на заявката, подадена от клиента;

· Следва одобрение или отказ от страна на фирмата кредитор (отказът е напълно възможен при лоша кредитна история или при съмнение за подадени неверни данни);

· При одобрение, кандидатът за кредит получава електронен вариант да договор, с чиито условия следва да се запознае и съгласи;

· При потвърждение от страна на клиента, че приема условията на кредитора, договорът става легален и обвързващ, съобразно законите на РБ;

· Последната стъпка включва отпускане на сумата по заема, което може да стане по банкова сметка или чрез вземане на сумата от каса на Easy Pay.

Заблудата, че липсва ефективен и обвързващ договор с кредитора идва от непознаването на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. За болшинството от ниско образованите кредитополучатели, документът, който получават на електронната си поща не е нищо повече от формалност. В повечето случаи, те потвърждават своето съгласие без дори да са се запознали с текста на документа.

Защо е необходимо да се осъзнае сериозността на договора за кредит?


Всеки паричен заем, дори бързият кредит, отпуснат по интернет ви обвързва с договорни отношения. Това трябва да се разбере от всеки, за да се подходи сериозно към неговото погасяване. Подписвайки един такъв договор, дори това да става чрез онлайн формата на компанията кредитор, вие вече имате свое кредитно досие, което се съхранява в кредитния регистър към БНБ.

Всяко закъснение с вноските по кредита или необслужване на заема бива отбелязано във вашето досие, а това е отправната точка, по която всеки кредитор в страната решава дали един кандидат за паричен заем е надежден платец или нелоялен клиент. Други усложнения могат да настъпят, когато недобросъвестният клиент открие, че дължимата от него сума е нараснала неколкократно. Това се дължи на начислените наказателни лихви и прави погасяването на кредита още по-трудно.

Защо е задължително да се запознаете с текста на договора за кредит?


Осъзнавайки, че кредитът ви обвързва с договорни отношения с вашия кредитор, трябва да ви стане пределно ясно, че прочитането на текста, преди да заявите съгласие е задължително. Така ще избегнете обвързване с нелоялна към клиентите си компания, а в най-добрия случай ще проучите какви са условията на повечето фирми, което ще ви позволи да изберете най-добрите за себе си условия.
Прочети »

четвъртък, 7 януари 2016 г.

Кредит за закупуване на апартамент

кредит
С постоянно ескалиращите цени на наемите, вече мисълта да изтеглим заем за закупуване на апартамент не изглежда толкова скъпа и недостижима идея. На практика, до някъде на шега, до някъде на сериозно, можем да кажем, че всеки, който има финансовата възможност да изплаща наем в град като София или Варна, е готов да си позволи и заем за закупуване на апартамент.

Ако ви се струва невъзможно, погледнете в офертите на банките и ще видите, че разликите с наемите на практика не са толкова големи. Има си и милион други предимства да живеете в собствено жилище. Нека започнем с това, че сте си у дома и можете да правите с жилището каквото си поискате.

Не е нужно да се съобразявате с досадни хазяи, които да ви държат сметка за всяка закачена на стената картина или за това, че сте пребоядисали вратата, защото я намирате за грозна. На практика в собственото жилище ще разполагате с пълна свобода.

Първоначално идеята за собствен дом може и да не ви блазни толкова, но времето, знаете, препуска безмилостно. Някой ден вие ще сте изхарчили куп пари за наеми и няма да получите нищо в замяна. Е, освен това, че сте живяли там.

От друга страна, ако сте изплащали кредита към банката, някой ден този кредит ще се изплати до край и тогава вие ще сте горди собственици на новия си апартамент. Място само за вас и при това без да дължите и лев за това, че живеете там! Не звучи ли като сбъдната мечта?

Всяка банка има свои предложения за отпускане на жилищни кредити и някои от тях могат да ви допаднат наистина много. Ние ви съветваме да разгледате предложенията на различните банки и да помислите кое е най-подходящо за вас, къде шансовете ви да бъдете одобрени са най-високи и къде ще получите най-примамливи условия.

Когато направите всичко това, можете смело да направите следващата стъпка, а именно да се срещнете с представител на банковата институция, която сте избрали и с него да обсъдите какви са възможностите пред вас.

Обикновено жилищните заеми се отпускат за срок от 20, 25 или пък 30 години, тоест нормално е да очаквате по-големи срокове, без значение от банката. Бъдете спокойни, никой няма да очаква да изплатите кредита в рамките на 2 или 3 години. Много банкови институции ще ви предложат дори и гратисен период, което ще направи покупката ви още по-лесна за вас.

Обикновено сумите могат да са в доста големи размери. Можете да изтеглите 30, 50 или дори 100 и повече хиляди лева или евро. Всичко на практика зависи от гаранциите, които можете да предложите на банковата институция.

А какви гаранции очаква банката? Те могат да бъдат различни. Една от често срещаните практики е някой да гарантира с недвижим имот за вас. Това могат да са например вашите родители, брат или сестра.

Друга опция, която не въвлича членовете на семейството е възможността да гарантирате със собствената си заплата. За целта е нужно да имате добре платена професия и да сте назначени на безсрочен трудов договор. Тук можем да приемем, че това би следвало да не е проблем за вас при условие, че плащате наем за жилище.

Голямо предимство би могло да бъде това, че евентуално вече сте спестили част от необходимата сума. По този начин банките в повечето случаи ще могат да ви отпуснат заем, а вие ще гарантирате за заема със закупения от вас имот.
Прочети »

вторник, 3 ноември 2015 г.

Стопанска отчетност - поява и развитие

Стопанска отчетност
За да гарантира своето съществуване, човек е необходимо да удовлетворява най-различни нужди, като започнем от храна и стигнем до обувки, дрехи, собствен дом и т.н. Всичко това е движещата първопричина за всяка дейност, извършвана от човека. Първо е необходимо обаче тези блага да се създадат, за да може да се употребяват. При това тази дейност трябва да става по най-ефективен и рационален начин. Всичко това диктува необходимостта от системно управление.

Така в хода на развитие на стопанския живот на хората и управлението му се заражда стопанската отчетност. Тя е свързана с наблюдаването и регистрирането на стопански събития, за да може те съответно да се управляват по-ефективно от човек. Стопанската отчетност е научно създадена система за информация, която е възникнала много години преди новата ера. Съществуват 4 главни етапа в нейното развитие:

1. Най-ранният първи етап се развива в Египет, Финикия, Вавилон, Юдея, Индия, Китай, Персия, Централна Америка и други древни страни. При него за водене на отчетността се използват много примитивни средства - въжета, робоши, възли, шнурове и т.н.

2. Класическата древност е вторият етап. За него е присъщо бързото развитие на занаятите, увеличаването на стоковото производство, а оттук и подобряване на стопанските връзки. По това време се появяват и първите отчетни длъжности. Те се извършвали от хора, които са специално обучавани, като: "Аподеки" - бирници, "Нукрарии" - държавни касиери, "Логисти" - ревизори, "Полети" - отчетници на държавните съкровища и т.н.

3. Средните векове представляват третият етап. По това време вместо буквената система от римските цифри последователно и сигурно започват да се използват арабските (индуските) цифри, с които става възможно да се отразяват по-прецизно количествено стопанските факти, явления и процеси. Постепенно в практиката се въвеждат отрицателните и дробните числа, математическите знаци и т.н.

4. Научно-техническата революция поставя началото на четвъртият етап, в резултат на което се подобряват най-вече средствата, с които се регистрира и съхранява информацията.

В наши дни стопанската отчетност се е оформила като една сигурна и актуална система за информационно осигуряване на управлението на всяка компания. Появяват се иновативни системи за онлайн фактуриране - Fakturi.com, които са чудесно нововъведение за всяко счетоводство. С помощта на стопанската отчетност се получава нужната информация, с която се показва обективно онова, което е извършено и което се извършва в стопанския живот на нашето обществото.
Прочети »

вторник, 6 октомври 2015 г.

7 права, които потребителите на електрическа енергия, трябва да познават

електрическа енергия
Много често сте недоволни от сметките за ток, които получавате, нали? А, с настъпването на зимата, логично и те нарастават, както и недоволството.

Забелязала съм, че много от потребителите, всъщност дори не са прочели Общите условия, където на практика са уредени техните права. Затова, тук ще посоча седем от тях, които обезателно трябва да знаете. Не е лошо и да се запознаете и с останалите. За да знаете в конкретна ситуация, нарушени ли са правата ви и съответно да потърсите защитата им.

1.Можете да потърсите имуществена отговорност за щети, които са ви нанесени от енергийното предприятие, ако същото неправомерно е прекъснало доставката с електрическа енергия.

2.Дори и да сте в забава с плащане на дължими суми, прекъсване на доставката не може да се извърши в почивен ден, официален празник, както и в дена, който ги предхожда. Това обаче може да се случи на първия работен ден, който следва.

3.Ако отправите мотивирано искане за разсрочване на задълженията за електрическа енергия, електроснабдителното дружество не може необосновано да откаже сключване на споразумение.

4.За своя сметка, можете да поискате да бъде монтирано средство за контролно измерване. Неговите показания обаче имат по-скоро информативен за вас характер, тъй като заплащането ще продължи по показанията, отчетени по „официалното” средство за търговско измерване.

5.Ако сте подали уведомление относно лошо качество на електрическата енергия, дружеството трябва да ви уведоми в срок от 15 работни дни, какви действия е предприело по въпроса.

6.Ако получите корекционна фактура за изминал период от време, обикновено сумата е изненадващо висока, а вие не сте били изобщо уведомени за извършена проверка, за съставен констативен протокол..... Как да реагирате в подобна ситуация, можете да прочетете тук.

7.Имате право да подадете жалба, ако считате, че правата ви са нарушени. Съответно дружеството трябва да отговори по нея в 30-дневен срок. Ако не сте съгласни с получения отговор, можете да се обърнете към КЕВР. Имайте предвид, че подаването на жалба директно до Комисията (без да има становище на енергийното предприятие) забавя нейното разглеждане, затова не пропускайте първо да се обърнете към дружеството.

В статията съм взела предвид Общите условия на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД. Ако сте потребител на електрическа енергия на лицензионната територия на друг оператор, не са изключени известни разминавания.

Гост автор: Адв. Мариета Генчева
Прочети »

петък, 26 юни 2015 г.

Унищожаване на договор поради крайна нужда?

Всъщност точното наименование е крайна нужда при крайно неизгодни условия, а уредбата на възможността да се иска унищожаване на договор, сключен при такива условия, се намира в Закон за задълженията и договорите.

В по-старата теория се е приемало, че само физически лица могат да искат унищожаване на договор на това основание, но в по-новата това разбиране се преодолява и към момента се приема, че и юридическите лица имат право да искат унищожаване на договор на това основание.

За да бъде такъв иск основателен, трябва кумулативно да са налице предпоставките, уредени в закона.( Кумулативно означава, че трябва да се докаже наличието и на трите). А, те са следните:

1. Наличието на крайна нужда – тя следва да се разбира като недостиг на средства за покрива на нужди от първа необходимост (храна, медикаменти и т.н.).
2. Сключване на договор – лицето, което се намира в състояние на крайна нужда, на практика е запознато с нееквивалентните престации, но с оглед задоволяване на свои собствени нужди или тези на свои близки, се мотивира да сключи реално неизгодната сделка.
3. Наличие на пряка връзка между двете – т.е. именно крайната нужда да е била мотивът за сключването на договора.

Ако вземем за пример покупко-продажба на недвижим имот - ще е налице горепосочената хипотеза, ако съществува очевидна нееквивалентност между насрещните изпълнения на двете страни – купувач и продавач. Това ще е така, ако съществува съществена разлика между действителната стойност на продаваната вещ и продажната цена по договора.

Добре е да се има предвид, че ако имот е обременен с тежести, това се отразява върху действителната му стойност и съответно я намалява.

Законът урежда защитата и на двете страни:
- Потърпевшият (или който твърди, че е такъв) – може в срок от една година да предяви иск за унищожаването на договора.
- Насрещната страна - има възможността да осуети това, като предложи да отстрани ощетяването, вследствие на сключената при крайна нужда сделка. Но върху нея не може да се упражни принуда – дори и по съдебен ред. Това е възможност, уредена в закона и като такава не представлява задължение.

В Закон за задълженията и договорите са уредени различни хипотези, при които може да се иска унищожаване на договор.

В друга моя статия можете да прочетете, как е уредена възможността да се иска унищожаване на договор, ако "поводът" за сключването му е...измама.

Автор на статията:
адв. Мариета Генчева
Прочети »

неделя, 1 декември 2013 г.

Начин да излезем от финансово затруднение

Бързи кредити
Парите са необходими за почти всичко, от което можем да имаме нужда. Със сигурност няма как да задоволим всички свои нужди, затова трябва да си поставим приоритети. Понякога обаче, без да очакваме, ни се налага спешно да намерим пари, с които да решим даден проблем. Нямаме време да чакаме до заплата, защото ситуацията не го позволява. На помощ при спешни случаи идват бързите кредити, доста популярни в момента. 

Ако имате работа,  лесно можете да получите подобен заем, без излишна бумащина. Сега се предлагат множество изгодни кредити от този тип, като конкуренцията между специализираните финансови институции в България е голяма. Ситуацията в период на финансова криза е такава, че доста често хората изпадат в затруднение поради липса на пари. Заемът за мнозина е единственото решение, когато спешно се наложи да платят за някаква услуга или да закупят даден продукт. 

Когато заплатата, която получавате не стига за покриване на ежедневните разходи, бързият потребителски кредит е добро решение за изплащане на текущите задължения, преди да получите следващият си надник. Някои банки могат да изискват цял куп документи, за да ви отпуснат заем дори за много малка сума. Небанковите финансови институции обаче не изискват поръчители, такса за кандидатстване, доказване на доходи, документи от работодателя и всякакви други усложняващи целият процес неща. Много от тях дори работят онлайн, като самото одобрение става още същият ден. 

Тези кредити са създадени в полза на потребителя и самото кандидатстване е много опростено. Условията са гъвкави, като можете да изберете сумата на заема, периодът за изплащане, а самото погасяване може да бъде извършено предсрочно и то без допълнителни такси – нещо, което при банките няма как да се случи. При кандидатстването вие получавате точна информация за фиксираната месечна вноска. По този начин вие знаете каква сума ще изплащате всеки месец. Някои от фирмите, които предлагат подобни услуги отпускат кредити дори на неработещи. Все пак всеки кандидат трябва да прецени възможностите си, за да не изпадне в още по-неприятна ситуация с непосилни задължения.
Прочети »

Всички статии са защитени от

Абонирайте се за новите статии

Спокойно, няма да предоставим имейла ви на никого
RSS
Copyright © 2013-2017 Jitkam