сряда, 16 декември 2015 г.

Как Кауфланд наруши конкурентното законодателство?

След като неотдавна Комисия за защита на конкуренцията наложи глоба на Юбер – тема, който съм разгледала в друга моя статия, през изминалата седмица Върховният административен съд (чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване) определи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД в размер на 542 66.50 лева за нарушение на конкурентното законодателство. Всъщност тази санкция представлява 0.05 % от нетните продажби на дружеството за 2013 г. и е в такъв размер , тъй като нарушението е определено като леко, по смисъла на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

В какво се изразява въпросното нарушение?

Съгласно ЗЗК заблуждаващата реклама е една от формите на нелоялна конкуренция, която е забранена поради факта,че оказва или съществува реална опасност да окаже негативен ефект в отношенията между конкурентите чрез пряко въздействие върху икономическото поведение на потребителите.

В случая използваното послание „гаранция за най-ниски цени” за различни предлагани във веригата магазини продукти, оказва роля при вземането на решение за покупка, поради което КЗКи ВАС приемат, че изглеждащата по този начин реклама е заблуждаваща.

Защото..., в по-голяма част от случаите цените на продуктите,означени с „гаранция за най-ниска цена” са били еднакви с най-ниските цени на продуктите, предлагани от конкуренцията. Това констатира в хода на проучването си КЗК.

Сега разбирате защо рекламните послания са определени като заблуждаваща реклама, нали?

В своята практика ВАС е приел, че не е налице възможност за влияние върху потребителското поведение, след като невярното твърдение не може да му повлияе по начин, който да го подтикне към покупка на предлаганата стока.

Случаят обаче не е такъв – използването на превъзходна степен „най” цели именно влияние върху вземането на решение от страна на потребителя,

Нарушени са разпоредби от българското законодателство, които защитават интересите на конкурентите на пазара, но и интересите на потребителите.

Имайте предвид, че КЗК често налага санкции за нарушения на конкурентното законодателство.

Разбира се, в медиите се коментира само когато са засегнати по-известните и големи търговски дружества, но реално предлагате ли стоки и услуги на пазара,следва да съблюдавате българското законодателство, защото освен, че Вашите конкуренти могат да сезират КЗК, самата Комисия може по собствена инициатива да образува производство за проучване на извършено нарушение.

Гост автор: Адв. Мариета Генчева
Прочети »

Всички статии са защитени от

Абонирайте се за новите статии

Спокойно, няма да предоставим имейла ви на никого
RSS
Copyright © 2013-2017 Jitkam