понеделник, 21 ноември 2016 г.

Системата на времената в немския език

Системата на времената на немските глаголи е организирана според момента на говорене в три времеви отрязъка: сегашно, минало и бъдеще време. Като в случая става въпрос за времевото изразяване на "реалността", или така нареченото изявително наклонение, което трябва да се различава от заповедното и условното наклонение. Трите отрязъка от време би трябвало да отговарят на три периода: настояще, минало и бъдеще време. Това е според описанието на немската граматика.

Всяко едно от тези три времена може да се използва в един текст като така наречено „водещо глаголно време”. Всяко водещо глаголно време бива използвано в комуникацията за да създаде усещане за едновременност спрямо централното действие, което е обект на разказа. Според него се ориентират другите глаголни времена, които се ползват за по-нататъшното времево изясняване: предварителност (преди централното действие) и следварителност (какво ще се случи след като завърши централното действие).

Времената могат да имат своя собствена модалност. Миналото несвършено време, например, в разказите и текстовете има функция, която не се ползва в нормалната реч. В писмени източници то се ползва за да сигнализира фиктивност (измислена история) като например въвеждащият текст на приказките "Имало едно време ..." Там не става дума за нещо което е било много отдавна, а по скоро че ще става въпрос за измислица в е един свят на фантазии. Подобно на него е така нареченото сегашно историческо време, което се ползва за по-голяма реалистичност при разказ за исторически случки.

Немският език не е много точен в това отношения: така например, при устен разказ като водещо време може да се ползва Перфект за изразяване на минало време. А ако използвате като водещо време Презенс/ сегашно време, то можете да изразите с него бъдещи действия като просто прибавите към изречението наречие за време уточняващо позиционирането на действието по времевата ос. Като цяло това прави глаголните времена лесни за употреба и ги различава много от английските времена, които обикновено имат строго определени начини на ползване и не могат да са взаимно заменяеми.

Още любопитни факти за немския ще намерите при Давитоз.
Прочети »

понеделник, 6 юни 2016 г.

Немският език в днешни дни

Немският език в модерният му вариант е записан в 16-томен речник на немския език от Братя Грим през годините 1852 до 1860, а ортографията е заложена в речника Дуден през 1860, като през 1901 той е официално обявен за правилник на немския правопис.

Стандартите, посочени в Duden остават валидни в продължение на почти 100 години, когато германската езикова история отново се променя от Немската правописна реформата от 1996 г. (Rechtschreibreform). През юли същата година, правителствата на няколко немско-говорещи страни като Германия, Швейцария и Лихтенщайн, подписват споразумение във Виена, с което приемат промените за опростяването на правописа на немския.

В споразумението е заложен план за преминаване към опростени правила за правопис, които ще улеснят ученето на езика. В същото време, в споразумението се допуска, че езиковите правила не могат да се променят значително, така че от немците, които използват езика по това време няма да се изисква да ги научат веднага.

Планът за реформа среща много противоречия и съпротива от множество немски и австрийски граждани, а някои държави го виждат като заплаха за германската култура и отказват да го приемат. Немският конституционен съд през 1998 г. излиза с решение, че като цяло правописът не може да се регулира и гражданите могат да продължат да пишат с правописа на немски по начина, по който винаги го е имало (или поне от 1901 година насам). Въпреки това, съдът постановява също, че правителството е в правото си да наложи реформата в училищата и публичната администрация.

След като реформата бе въведена, Германия премина през осем години преход за изпълнението и в училищата. По време на този период много медии също са подложени на прехода, но някои известни писатели и медии продължават да отказват да приемат новите правила.
В края на този преходен период, Съветът за немски правопис гласува единодушно през 2006 г. да се отменят промените на реформата, които са причинили най-голяма полемика. С това те укротяват много от медийните организации, които са се противопоставили на реформата.

Докато нещата изглежда са се успокои за момента, може да се направи изводът, че малко езици са преминали през толкова много промени в такъв относително кратък период от време, както е станало с немския език. Едно нещо все пак може да се каже със сигурност – издателствата, които печатат речници и учебници пренаписаха старите буквари и ги продадоха като нови. Така поне за тях тази реформа си е заслужавала откъдето и да го погледнеш.
Прочети »

Всички статии са защитени от

Абонирайте се за новите статии

Спокойно, няма да предоставим имейла ви на никого
RSS
Copyright © 2013-2017 Jitkam